Nieuws


600_20190502133234_00001_test.jpg


Commissaris van de Koning bezoekt Dethon i.v.m. 25 jaar ISO certificering

Dethon is 25 jaar ISO gecertificeerd, wel te verstaan ISO 9001:2015. Om deze reden kreeg Dethon bezoek van de commissaris van de Koning de heer Polman, op donderdagochtend 28 februari 2019.

Dethon is trots op het feit dat al 25 jaar lang voldaan wordt aan de steeds hogere eisen die gesteld worden in het kwaliteitssysteem. De constante inzet van haar medewerkers voor verbetering en verandering in de werkprocessen die certificering met zich meebrengt, draagt bovendien positief bij aan het werkklimaat.

Door deze prestatie laat Dethon zien dat ze op kwaliteitsgebied mee kan met het reguliere bedrijfsleven. Hierdoor kan Dethon samenwerken met vooraanstaande bedrijven uit de regio en daar buiten. Dit draagt bij aan de maatschappelijke opdracht en de voldoening die de werknemers van Dethon hebben bij het maken van technisch hoogwaardige producten en het leveren van professionele diensten.  

Er werdt een plaquette vanuit de handen van de heer Peter Cornelissen (rechts op de foto) van Lloyd's Register uitgereikt aan de heer Van den Berghen algemeen directeur Dethon (midden op de foto) en commissaris van de koning Han Polman (links op de foto) waarnaar er gezamenlijk met het personeel aandacht werdt besteed aan dit heugelijke feit.

600_o6a5155.jpg
600_img_1015.jpg
600_0001.jpg