Nieuws

25-03-2020

Dienstverlening gaat door, productie tijdelijk minder werk

De afdelingen Dethon groen, Dethon cleaning en Dethon bezorgdienst blijven hun dienstverlening voortzetten. Als gevolg van het Corona-virus (COVID-19) heeft Dethon besloten om de werkzaamheden deels af te bouwen binnen Dethon industrie. Dit is een tijdelijke situatie.

Dethon cleaning, groen en bezorgdienst gaan door
De afdelingen Dethon cleaning, Dethon groen en Dethon bezorgdienst hebben veel werk. Hiervoor houden we zoveel als mogelijk de dienstverlening in stand, juist omdat het ook belangrijke beroepen zijn. We zijn er trots op dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren. De professionele schoonmaakbranche is aangewezen als vitaal beroep tijdens de Corona-crisis. Dethon stelt alles in het werk om deze dienstverlening te continueren. Ook Dethon groen blijft aan de slag, er is vanwege het voorjaar voldoende werk in het groenonderhoud. Dethon bezorgdienst heeft het momenteel ook druk met het bezorgen van pakketten in opdracht van PostNL. Onder ander cruciaal voor bijvoorbeeld de bezorging van medicijnen bij mensen thuis. Het Voorlichtings- en Opleidingscentrum Glastuinbouw richt zich op dit moment alleen op de glastuinbouw niet op de voorlichtingswerkzaamheden. We zorgen ervoor dat medewerkers veilig kunnen werken, conform de richtlijnen van het RIVM. 

Dethon industrie
Het is noodzakelijk om tijdelijk de productie op bepaalde afdelingen van Dethon industrie af te bouwen. Naast een lage bezetting zijn de stagnatie van de aanlevering van onderdelen vanuit het buitenland en de verminderde voortgang van opdrachten op sommige afdelingen belangrijke redenen voor dit besluit. Enkele werkzaamheden van Dethon industrie zetten we voort in afgeslankte vorm. Deze werkzaamheden zijn van cruciaal belang in crisistijd. Uiteraard proberen we onze werkzaamheden weer zo snel als mogelijk op te schalen. 

Opdrachtgevers en betrokkenen
Deze maatregelen zijn tijdelijk. We volgen de richtlijnen van de overheid inzake het Corona-virus. Daarnaast onderhouden we nauw contact met onze opdrachtgevers en andere relaties. Het managementteam en de ondersteunende afdelingen continueren hun werkzaamheden. Dit betreft onder andere de afdelingen p&o, administratie, ict en communicatie.


 

Corona-virus: beleid binnen Dethon

Wereldwijd worden bedrijven getroffen door de gevolgen van de Corona-crisis. De Nederlandse overheid en het RIVM hebben maatregelen getroffen om de verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) in Nederland te beperken. Dethon werkt conform deze richtlijnen, dit heeft gevolgen voor onze bedrijfsvoering.

Maatregelen

Wij hebben als werkgever de taak om de gezondheid van onze medewerkers te beschermen. We hebben er vertrouwen in dat we door het opvolgen van de maatregelen de gevolgen van het Corona-virus kunnen beperken. 

De maatregelen betekenen voor Dethon concreet: 

  • Externe afspraken zijn afgezegd of worden omgezet naar contact via telefoon of e-mail of verzet naar een later tijdstip.
  • Binnen Dethon werken ook mensen die tot de risicogroep behoren. Deze groep medewerkers is preventief verzocht thuis te blijven om hun gezondheid te beschermen.
  • Medewerkers met (milde) verkoudheid –of griepsymptomen melden zich ziek of werken vanuit huis.
  • We besteden extra aandacht aan de persoonlijke hygiëne van de medewerkers.
  • De afstand tussen werkplekken van medewerkers is ten minste anderhalve meter.
  • Er gelden duidelijke richtlijnen voor het laden en lossen van goederen. 

Productie gaat door
Ondanks dat we werken met een mindere bezetting, streven we ernaar om onze dienstverlening en productiedoelstellingen op peil te houden. We houden voorlopig alle afdelingen open en hopen dit te kunnen blijven doen. Op dit moment kunnen we nog niet inschatten wat de gevolgen zijn voor onze dienstverlening en productie. Hierover onderhouden we nauw contact gehouden met onze opdrachtgevers. 


600_20190502133234_00001_test.jpg


Commissaris van de Koning bezoekt Dethon i.v.m. 25 jaar ISO certificering

Dethon is 25 jaar ISO gecertificeerd, wel te verstaan ISO 9001:2015. Om deze reden kreeg Dethon bezoek van de commissaris van de Koning de heer Polman, op donderdagochtend 28 februari 2019.

Dethon is trots op het feit dat al 25 jaar lang voldaan wordt aan de steeds hogere eisen die gesteld worden in het kwaliteitssysteem. De constante inzet van haar medewerkers voor verbetering en verandering in de werkprocessen die certificering met zich meebrengt, draagt bovendien positief bij aan het werkklimaat.

Door deze prestatie laat Dethon zien dat ze op kwaliteitsgebied mee kan met het reguliere bedrijfsleven. Hierdoor kan Dethon samenwerken met vooraanstaande bedrijven uit de regio en daar buiten. Dit draagt bij aan de maatschappelijke opdracht en de voldoening die de werknemers van Dethon hebben bij het maken van technisch hoogwaardige producten en het leveren van professionele diensten.  

Er werdt een plaquette vanuit de handen van de heer Peter Cornelissen (rechts op de foto) van Lloyd's Register uitgereikt aan de heer Van den Berghen algemeen directeur Dethon (midden op de foto) en commissaris van de koning Han Polman (links op de foto) waarnaar er gezamenlijk met het personeel aandacht werdt besteed aan dit heugelijke feit.

600_o6a5155.jpg
600_img_1015.jpg
600_0001.jpg